Second Hand

Hållbart mode på riktigt

Att välja ett tidigare använt plagg framför ett nytt är någonting av det bästa vi kan göra för att minska klädindustrins negativa miljöpåverkan. Vårda dina kläder väl och öka deras livslängd genom second hand

vår affärsmodell är cirkulär

Vi vill bidra till ett mer hållbart Sverige där vi tar tillvara på det mode som redan finns producerat. En cirkulär klädkonsumtion är vårt viktigaste mission - det är hela anledningen till att vi finns.

Sveriges

Klädkonsumtion

Handla

Miljösmart

Öka kläders

Livslängd

Källa: Naturskyddsföreningen

Vi gör

Hållbara val

Förutom att allt vi säljer är second hand och inlämnat från Sverige så har vi alltid miljö och hållbarhet som en viktig parameter när vi gör våra inköp av exempelvis förpackningsmaterial och väljer leverantörer.